shape
Bemesting


In het voorjaar geven wij eenmaal gedroogde koemest.

De NPK- (stikstof-fosfor-kali) verhouding van deze mest is 10-4-8.

Omdat in deze mest het stikstofgehalte voldoende hoog is, zorgt die voor een goede groei.

Let wel op, wees hier matig mee; teveel stikstof zorgt voor explosieve bladgroei wat ten koste gaat van de bloei.

Als de plant bloeit, moet er nog een keer een meststof toegediend worden met een NPK-gehalte van 7-14-28, dit geldt voor zowel planten die in de border staan als voor planten die in de pot staan.

Het getal voor Kali is hier het hoogst, dit zorgt voor een goede bloei.

Na September geen mest meer geven; de planten gaan dan hun rustperiode in.

Genoemde meststoffen zijn uiteraard ook te koop bij ons op de kwekerij.

2002-2005 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

Wie zij wij


Contact